Глава 3. Технічні бар'єри у торгівлі​​

Офіційний переклад українською мовою: 

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2009/9/ЄС (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та  скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газообміному паливі, та про скасування Директиви Ради 2009/142/ЄС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського парламенту і Ради 2010/35/ЄС від 16 червня 2010 року про пересувне обладнання, що працює під тиском, і скасування директив Ради 76/767/ЄEC, 84/525/ЄEC, 84/526/ЄEC, 84/527/ЄEC та 1999/36/ЄC
(Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Європейського парламенту і Ради № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Комісії (ЄС) № 765/2008 від 9 липня 2008 року про встановлення вимог до акредитації та ринкового нагляду, пов’язаних з реалізацією продуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 339/93 (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)