Переклади актів права ЄС

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 на Урядовому порталі оприлюднюються затверджені переклади актів acquis ЄС, пов’язані з виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, що здійснені у межах проекту ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U).

Переклад таких актів було ініційовано відповідно до пропозицій, поданих міністерствами та іншими органами державної влади України і Орієнтовного плану перекладів актів acquis ЄС на 2017-2018 роки.

Затверджені переклади розподілені згідно зі структурою Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 Положення про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 759, Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань забезпечує оновлення глосарія термінів acquis ЄС. Оновлений Глосарій термінів acquis ЄС було підготовлено на основі 91-го затвердженого перекладу актів acquis ЄС.

Розділи І, ІІ: Загальні принципи. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики

  • Спільна позиція Ради 2008/944/СЗБП про визначення спільних правил контролю за експортом товарів і технологій військового призначення (затверджений переклад українською мовою)
  • Посібник користувача до Спільної позиції Ради 2008/944/СЗБП про визначення спільних правил контролю за експортом товарів і технологій військового призначення (затверджений переклад українською мовою)
  • Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 258/2012 від 14 березня 2012 року про імплементацію статті 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), та про встановлення дозволів на експорт і заходів щодо імпорту та транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї (затверджений переклад українською мовою)
  • Спільна позиція Ради 2003/468/СЗБП від 23 червня 2003 року щодо контролю за брокерською діяльністю, пов’язаною з озброєннями (затверджений переклад українською мовою)

 

Розділ ІІІ: Юстиція, свобода та безпека 

  • Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (затверджений переклад українською мовою)
  • Директива Ради 2008/114/ЄС від 8 грудня 2008 року про ідентифікацію і визначення європейських критичних інфраструктур та оцінювання необхідності покращення їх охорони та захисту (затверджений переклад українською мовою)
  • Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу (затверджений переклад українською мовою)

 

Розділ ІV: Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею

Глава 3. Технічні бар'єри у торгівлі​​

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі​​

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Глава 9. Інтелектуальна власність

Глава 10. Конкуренція

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями​

 

Розділ V: Економічне та галузеве співробітництво

Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Глава 4. Оподаткування

Глава 5. Статистика

Глава 6. Навколишнє середовище​

Глава 7. Транспорт​

Глава 8. Космос​

Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

Глава 14. Інформаційне суспільство

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика

Глава 20. Захист прав споживачів​

Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

Глава 22. Громадське здоров'я

Глава 23. Освіта, навчання та молодь

Глава 24. Культура​

 

Розділ VI: Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством

 

Нові затверджені переклади будуть опубліковані на Урядовому порталі та в даному розділі Євроінтеграційного порталу.

 

База законодавства ЄС

 

Переклади актів acquis ЄС на українську мову, які були здійснені Міністерством юстиції України