Оплата праці жінок і чоловіків в Україні буде рівною, – Ольга Стефанішина

9 грудня 2020 року Україна стала другою серед країн, яка отримала повне тристороннє членство у Міжнародній коаліції за рівну оплату праці (ЕРІС). 

Приєднання до Коаліції є важливим кроком у виконанні зобов’язання в межах участі в міжнародній ініціативі “Партнерство Біарріцˮ щодо зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

«Забезпечення справедливої оплати праці для всіх громадян було безумовним пріоритетом Уряду. Тому дякую, що в липні цього року Кабінет міністрів підтримав мою ініціативу запуску процесу з приєднання України до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці. Вважаю, що  це відкриває нові можливості у розвитку сучасної конкурентної економіки і позитивно вплине на добробут українських сімей», – наголосила Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Для України є важливим позитивний досвід країн, які приєдналися до ЕРІС, з огляду на вибраний курс на євроінтеграцію. Це дозволить ефективніше консолідувати зусилля наших органів виконавчої влади, об’єднань профспілок, роботодавців, організацій громадянського суспільства та наукових кіл, спрямованих на усунення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

«Сьогодні можемо впевнено говорити, що приєднання України до Міжнародної коаліції (EPIC) - ще раз підтверджує актуальність забезпечення міжнародних стандартів в сфері прав людини. А головне, у подоланні розриву в оплаті праці рівної цінності, який на початку 2020 року становив 22% не на користь жінок»,– зазначає Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що на початку 2020 року в Україні середньомісячна заробітна плата чоловіків на 22 % перевищувала середньомісячну заробітну плату жінок. Порівняно з 2019 роком цей показник покращився на 0,4 пункти (у 2018 році – 22,3 відсотки). Попри загальну позитивну динаміку в деяких сферах економічної діяльності (наприклад, у фінансовій та страховій діяльності) розрив в оплаті праці жінок і чоловіків становить до 35 відсотків. Майже однаковим є рівень оплати праці жінок і чоловіків у тих сферах, де заробітна плата невисока (адміністративне та допоміжне обслуговування, функціонування бібліотек, освіта).

Довідково

Міжнародна коаліція за рівну оплату праці (ЕРІС) - це міжнародна ініціатива, започаткована для зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, дотримання принципу рівної оплати за рівноцінну працю в усіх країнах і галузях. ЕРІС була створена на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 18 вересня 2017 року в місті Нью-Йорк (США).

До Коаліції приєднуються центральні органи виконавчої влади (міністерства, відповідальні за формування та реалізацію політики у сфері праці та зайнятості, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, центральні органи виконавчої влади в галузі статистики), об’єднання роботодавців і профспілок, відповідні агенції ООН, громадські об’єднання та наукові установи.