Мед натуральний: перспективи експорту до ЄС

У даному матеріалі ви дізнаєтесь з чого почати експорт меду з України до країн-членів ЄС: які ввізні мита, тарифні квоти, основні країни-споживачі, вимоги ЄС до меду, основні етапи експорту, правила походження в рамках ПВЗВТ. 

Ввізні мита ЄС

Для експорту меду натурального (код згідно КН ЄС 0409) в рамках ПВЗВТ між Україною та ЄС діє безмитна тарифна квота:

Адміністрування тарифної квоти на мед здійснюється виключно Європейським Союзом за принципом «перший прийшов — перший обслуговується». Тобто першим оформлюється той товар, супровідні документи якого прийшли першими (за умови наявності невикористаного залишку квоти на момент подачі документів).

Поточний стан використання безмитних квот ЄС Україною можна дізнатися у розділі веб-сайту Європейської Комісії Tariff quota consultation.

Тарифна квота не означає заборони на експорт, але при перевищенні обсягу квоти застосовується ставка увізного мита ЄС — 17,3%.

Крім того, восени 2017 р. було введенно додаткову безмитну квоту на мед у розмірі 2500 т/рік терміном на 3 роки в рамках тимчасових додаткових торговельних преференцій ЄС для України.

Тенденції експорту меду з України

Україна — один з найбільших світових виробників меду, а також другий (після Китаю) найбільший експортер меду до ЄС. Зокрема, у 2016 р. частка України становила близько 19% у загальних поставках меду до ЄС. Обсяги експорту меду до ЄС зросли більше ніж у чотири рази протягом останніх п’яти років.

Тарифна квота на мед — одна з найбільш затребуваних, зазвичай вичерпується українськими виробниками вже протягом першого місяця року. Фактичні обсяги експорту меду до ЄС перевищують розмір тарифної квоти у кілька разів. Так, у 2016р. Україна поставила в ЄС 36,8 тис. т натурального меду на суму майже 65 млн. євро (дані EU Export HelpDesk, 2016).

Основні споживачі українського меду в ЄС:

 • Польща,
 • Німеччина,
 • Франція,
 • Бельгія,
 • Угорщина.

Конкуренти України на ринку ЄС — Китай, Аргентина, Мексика, Нова Зеландія.

Вимоги до меду при експорті до ЄС

При ввезенні меду в країни ЄС необхідно дотримуватися правил, що гарантують його безпечність (детальніше див. Trade Helpdesk)

Контроль забруднюючих речовин у харчових продуктах

Регламент (ЄС) № 315/93 (англ.) встановлює процедури ЄС щодо забруднюючих речовин у харчових продуктах на території ЄС. Максимально допустимий вміст забруднювачів (нітратів, важких металів) у харчових продуктах на ринках країн ЄС (Регламент (ЄС) № 1881/2006 – англ.).

Контроль залишків пестицидів

Перелік контрольованої продукції (у т.ч. меду) та максимальні межі залишків пестицидів визначені у Регламенті (ЄС) №396/2005 – англ.) та Додатках до нього (Додаток 2 (англ.). База даних пестицидів ЄС (англ.).

Простежуваність 

Вимога належним чином маркувати або надавати відповідні документи про продукцію. Імпортер харчової продукції в ЄС має забезпечити наявність вичерпної інформації щодо всього ланцюга виробництва та переміщення продукту (Регламент (ЄС) № 178/2002 – англ.).

Маркування харчових продуктів

Загальні та спеціальні правила маркування харчових продуктів (Регламент (ЄС) №1169/2011  – англ.).

Контроль безпечності харчових продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною

 • загальні гігієнічні вимоги щодо харчових продуктів та спеціальні гігієнічні вимоги для харчових продуктів тваринного походження – (Регламент (ЄС) №852/2004 – англ.) та Регламент (ЄС) 853/2004 (англ.);
 • загальні вимоги щодо предметів та матеріалів, що контактують із харчовими продуктами (Регламент (ЄС) №1935/2004 – англ.);
Зокрема, загальні вимоги до імпорту харчових продуктів тваринного походження до ЄС такі:
 • продукти повинні походити з зареєстрованих потужностей або потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл в країні-експортері, яка включена до дозвільного списку країн з правом експорту відповідної продукції до ЄС (див. Рішення (ЄС) 2011/163 – англ.);
 • продукти повинні супроводжуватися сертифікатом здоров'я, виданим компетентним органом країни-експортера;
 • пройти обов’язкову перевірку кожного вантажу із цим товаром на прикордонному пункті пропуску країни ЄС, де здійснюються ветеринарні перевірки.

Контроль залишків ветеринарних препаратів

Ключові вимоги та процедури щодо встановлення меж залишків фармакологічно активних речовин у харчових продуктах тваринного походження визначені у Регламенті (ЄС) №470/2009 (англ.). Максимальні межі залишків фармакологічно активних речовин – Регламент (ЄС) №37/2010 (англ. ). Державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у меді в Україні проводиться відповідно до вимог Директиви 96/23/ЄC (англ.) – див. план державного моніторингу на сайті Держпродспоживслужби (Моніторинг залишкових кількостей).

Вимоги ЄС до меду, призначеного для споживання людиною, в т.ч. показники якості (вода, цукор і кислотність), вимоги до маркування тощо (Директива 2001/110/ЄС – англ.).

Додаткові вимоги замовників з ЄС

Замовники з ЄС можуть вимагати від виробника наявності сертифікату відповідності певному міжнародному стандарту (зазначається у контракті):

 • ISO 22000,
 • FSSC 22000,
 • BRC,
 • IFS.

Ці сертифікати не є обов’язковими для ввезення на територію ЄС, проте вони часто є необхідною умовою для реалізації продукції в ЄС.

Основні етапи здійснення експорту меду до ЄС

Провести підготовчу роботу: забезпечити відповідність вимогам ЄС щодо безпечності, провести сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам (за необхідності), вивчити ринок збуту, знайти партнерів в ЄС тощо.

Провести акредитацію (облік) на митниці та отримати картку акредитації компанії або приватного підприємця (безоплатно).

Укласти зовнішньоекономічний контракт та договір на надання транспортно-експедиційних послуг. Уточнити вимоги щодо показників безпечності, які діють у країні призначення ЄС.

Зареєструвати експортні потужності у відповідному реєстрі Держпродспоживслужби як експортера меду із зазначенням країни призначення  (безоплатно).

Отримати міжнародний сертифікат на імпорт меду та інших продуктів бджільництва, призначених для споживання людиною, форма якого визначена Регламентом (ЄС) №2016/759 (англ.). Сертифікат видається на кожну партію вантажу Головним управлінням Держпродспоживслужби відповідної області на основі результатів лабораторних досліджень.

Отримати сертифікат з перевезення товару EUR.1, який видається безоплатно на кожну партію товару митницями ДФС України під час або після здійснення експорту товару (для уповноважених експортерів – не потрібен).

Провести митне оформлення вантажу в режимі експорту, надавши необхідні документи (митну декларацію, контракт, інвойс, калькуляцію виробництва, транспортну накладну, сертифікат EUR.1, міжнародний сертифікат, ін.).

Пройти митні перевірки та контроль у пункті в'їзду на територію ЄС. Продукція тваринного походження повинна бути заявлена щонайменше за 24 год до прибуття вантажу до місця перетину кордону (попередні повідомлення надсилаються у пункт пропуску або через електронну систему TRACES).

Правила походження в рамках ПВЗВТ З ЄС

Для отримання преференційного доступу на ринок ЄС у рамках ПВЗВТ необхідно підтвердити походження товару з України та отримати сертифікат EUR.1 (видається митницями безоплатно на кожну партію товару). Загальне правило для виробників меду: виробництво, у якому всі матеріали Групи 04 мають бути вироблені цілком в Україні.

На веб-сайті Державної фіскальної служби можна ознайомитися з наступною інформацією:

Для оперативного вирішення проблемних питань з оформлення та заповнення сертифікатів з перевезення товарів з України за формою “EUR.1”  звертатися за телефонами ДФС: (044) 247-28-05, (044) 247-27-70 або на поштову скриньку: origin.unit@sfs.gov.ua.

Корисні посилання

При Мінекономрозвитку на постійній основі діє телефонна лінія щодо надання роз’яснень з питань функціонування зони вільної торгівлі між Україна та ЄС: тел. +38 (044) 596-67-05 Графік роботи: Пн-Пт з 14:00 до 17:00 Розділ «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС»  - посилання на веб-сайт Мінекономрозвитку

Відповіді на актуальні питання щодо експорту до ЄС - посилання на веб-сайт Мінекономрозвитку

Центр підтримки аграрного експорту до країн ЄС при Мінагрополітики: www.agritrade-ukraine.com

Практичний довідник аграрного експортера до ЄС: Випуск 1 (прочитати) 

Міжнародні виставково-ярмаркові заходи та ділові форумиrei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/foreign-events

Офіс з просування експорту при МЕРТ: www.epo.org.ua

Стандарти ЄС: www.standardsmap.org/identify-версія для друку