ПРОГРАМА HORIZON 2020

"Горизонт 2020" (Horizon 2020) – найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок. Бюджет програми на 7 років (з 2014 по 2020 рік) становить 80 млрд євро.

Ця програма є фінансовим інструментом, що спрямований на забезпечення конкурентоспроможності Європи в світі.

З липня 2015 року Україна є асоційованим членом програми, відтак, має можливість користуватися тими ж привілеями, якими користуються країни ЄС.

pdf-версія для друку: можливості програми

pdf-версія для друку: інструменти програми

Структура Програми Horizon 2020

Передова наука

 • Європейська Дослідницька Рада (ERC)
 • Майбутні технології (FET)
 • Дії Марі Склодовської Кюрі
 • Дослідницька інфраструктури

Індустріальне лідерство

 • Лідерство в індустріальних технологіях - ІКТ, ключові передові технології, космос
 • Доступ до ризикового фінансування
 • Інновації в МСП

Суспільні виклики

 • Здоров’я та добробут
 • Безпека продуктів харчування, стале с/г, лісництво, водне господарство, прісна вода та біоекономіка
 • Безпечна, чиста та ефективна енерге­тика
 • Розумний, зелений та інтегрований транспорт
 • Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів
 • Інноваційне та розумне суспільство
 • Безпечне суспільство

Компоненти Програми Horizon 2020 

Програма Horizon 2020 має 3 ключові компоненти:

 • Рамкову програму з досліджень і техноло­гічного розвитку (Framework Programme for Research and Technical Development)
 • Рамкову програму з конкурентоспромож­ності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)
 • Європейський інститут інновацій та техноло­гій (European Institute of Innovation and Technologies - EIT)

Сфери пріоритетного фінансування Програми Horizon 2020

 • Інформаційно- комунікаційні технології (IKT)
 • Нанотехнології
 • Новітні матеріали
 • Біотехнології

Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС:

Передова наука.

Підвищення рівня доско­налості європейської наукової бази та підтримка стабільного потоку досліджень світового рівня для забезпечення дов­готривалої     конкурентоспроможності Європи.

Індустріальне лідерство.

Концентрація на перетворення Європи у більш привабливе А місце для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні іннова­ції) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Суспільні виклики.

Реалізація пріоритетів політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завдань, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднує ресур­си й інформацію з різних галузей, техноло­гій та дисциплін, включаючи суспільні та гуманітарні науки. Детальніше англійською мовою

Підтримка МСП

Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) направлений на фінансові потреби міжнародно-орієнтованих МСП задля реалізації ризикових інноваційних ідей з висо­ким ринковим потенціалом. На відміну від інших видів діяльності, для подан­ня заявки достатньо навіть одного МСП. Підтримка надається на трьох різних фазах, що становлять повний інноваційний цикл:

Фаза 1. Концепція і техніко-економічна оцінка (від ідеї до концепції)

Грант на 50.000 євро + тренінги

Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Від ідеї до концепції фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих техноло­гій. Проект має бути пов’язаний з вашою біз­нес-стратегією. Підтвердження концепції (6 місяців): 

 1. Підтвердження технічної та комерційної життєздатності
 2. Визначення ризиків
 3. Розробка дизайну
 4. Розробка пілотного використання

Оцінка доцільності реалізації:

 • пошук партнерів.
 • режим інтелектуальної власності;
 • оцінка ризиків;
 • оцінка доцільності концепції.

Оцінка: 

 • 2 оцінювачі
 • 4 тижні
 • результат: пройшов, не пройшов, без зворотнього зв'язку
 • час до гранту: 8-12 тижнів

Фаза 2. Інноваційний проект - від концепції до прототипу

Грант на 1-3 млн. євро (70% від фінансування) + тренінги

Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обґрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 про­екту, профінансованого через інструмент МСБ). У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу. Демонстрація комерційного потенціалу прототипу (1-2 роки)

 1. Розробка, прототип, тестування / випробування
 2. Нова ідея (продукт, процес, послуга), яка може бути запущена на ринок
 3. Стратегія комерціалізації
 4. Пілотне використання
 5. Масштабування
 6. Розробка програми

Оцінка: 

 • 3 оцінювача
 • 4 тижні
 • результат: одностайне рішення, зворотній зв'язок надається
 • час до гранту: максимум 150 днів

Можливий початок застосування механізму з Фази 2

Фаза 3. Комерціалізація - від прототипу до виходу на ринок

Ризикове фінансування (приватне/державне)

Підтримка інвестиційної готовності, допомо­га з доступом до ризикового фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допомо­жуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.

 • Доступ до приватних фінансів
 • Підтримка через мережі, навчання, розповсюдження результатів

Вихід на ринок

 1. Марка якості ЄС
 2. Вікно для МСП у фінансових інституціях ЄС (EIB/EIF)
 3. Тренінг для інвестиційної готовності

Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund (EIF) відіграють важливу роль в імплементації кожного фінансового інструменту від імені Європейської комісії або у співпраці з Європейською комісією. Для Європейського інвестиційного фонду ця роль включає в себе оголошення конкурсів для відбору  фінансових посередників, таких як банки або інших фондів, які надають позики МСБ або інвестують в їх діяльність. Натомість Європейський інвестиційний банк надає позики напряму, використовуючи фінансових посередників для підтримки середніх та великих підприємств. Наразі відбуваються переговори з іншими фінансовими інституціями подібного роду, тому не виключено, що у майбутньому до Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду приєднаються й інші. Більше того, Європейський інвестиційний банк та Генеральний директорат з досліджень та інновацій створили позикову платформу «Шість простих кроків до позикового фінансування» для легшого доступу до інформації щодо Європейських фінансових рішень для інноваційних проектів. Детальніше: http://helpingyouinnovate.eib.org.

Ви повинні стояти за кермом успішних інновацій, якщо…

 • Ви представляєте одне МСП або консорціум МСП
 • Ви маєте радикально інноваційну ідею, цінну для ринку ЄС
 • Ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався в Європі і за її межами

… однак, вам все ще потрібна підтримка на шляху від ідеї до ринку, на кшталт…

 • Фінансування для перетворення ідеї у новаторський продукт, сервіс чи мо- дель, що працює?
 • Стратегія, навички або компетенція для успішного експорту вашої інновації?
 • Розширення на європейському рівні вашої інноваційної діяльності, що може допомогти вийти на новий ринок та фінансові можливості?

Умови участі в Програмі Horizon 2020

Для участі в програмі необхідно задовольнити мінімальні умови:

 • у проекті повинні брати участь не менше трьох юридичних осіб (юридичні особи мають бути засновані в країнах ЄС або асоційованій країні);
 • кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в трьох різних країнах ЄС або асоцій­ованій країні;
 • усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної;
 • право на фінансування від ЄС мають такі учасни­ки:
 • будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні;
 • будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у робочій програмі.

Як приєднатися до Програми Horizon 2020

 1. Find a call - оберіть оголошення про конкурс
 2. Find partners - знайдіть партнерів
 3. Create your account - створіть обліковий запис
 4. Register your organization - зареєструйте вашу організацію
 5. Submit a proposal - подайте пропозицію

Більш докладна покрокова інструкція доступна на Порталі учасника

Потенційний учасник повинен

 1. Зареєструватися на Порталі для учасників (Participant Portal);
 2. У розділі My area залишити всю інформацію про себе, свою організацію та тематику дослідни­цької роботи.

Юридична особа повинна пройти процедуру отримання ідентифікаційного номера (РІС code) та призначити юридичного представника (LEAR), який підписуватиме грантові угоди та обиратиме осіб для електронного підпису юридичних і фінансових звітів.

Отримання ідентифікаційного номера

Процедуру отримання РІС можна пройти на сторін­ці «Порталу для учасників» у розділі “How to participate - Beneficiary register”. У результаті організація отримає унікальний 9-значний номер, який буде використовуватися при подачі проектних пропозицій та будь-якому контакті з Європейською Комісією. У разі втрати номера його можна відно­вити, якщо скористатися кнопкою “Search” у розділі “Beneficiary Register.

Реєстрація юридичного представника (LEAR)

Для реєстрації LEAR потрібно заповнити відповідні документи, підписати та поставити печатку органі­зації. Ці документи можна знайти на Порталі для учасників у розділі “How to participate - Н2020 Online Manual”, обравши графу "LEAR appointment”. Усі документи потрібно надіслати поштою на адресу Європейської Комісії: European Commission, Research Executive Agency, H2020 Support (Al), C0V2 13/132, B-1049 Brussels, Belgium.

Пошук партнерів

 • CORDIS: www.cordis.europa.eu
 • Idealist (IKT): www.ideal-ist.eu
 • NMP TeAm (Нанотехнології): www.nmp-partnersearch.eu
 • Fit for Health (Здоров’я): www.fitforhealth.eu
 • IMI (Здоров’я): www.cloud.imi.europa.eu
 • EEN (МСП): www.een.ec.europa.eu

Мережа контактних пунктів Horizon 2020 на Національному порталі "Горизонт 2020"

Мережа національних (НКП) та регіональних (РКП) контактних пунктів є головною структурою для надання довідок, практичної інформації та допомоги з усіх аспектів участі у «Горизонт 2020»:

 • Мережа НКП
 • Мережа РКП

Корисна інформація

Приклади успішних практик доступу до фінансування у різних країнах

Національний контактний пункт Доступ до фінансування

Національний інформаційний центр зі співробітництва  з ЄС у сфері науки і технологій

03680, м. Київ, вул. Горького 180, оф. 801

Тел.: +38 044 5290332

E-mail: [email protected]

Контактні особи: Коваль Олена (директор) Мельник Олена (головний спеціаліст)

Переглянути останні новини щодо Програми "Горизонт-2020" (Horizon 2020)

Матеріали надані Національним порталом "Горизонт 2020"