Технічна та фінансова допомога

Європейський інструмент сусідства (ЄІС)

Діючим програмним (стратегічним) документом Сторони ЄС щодо надання технічної допомоги Україні є Європейський інструмент сусідства (ЄІС), метою якого є сприяння поглибленню політичного співробітництва, основоположних демократичних принципів, активізації економічної інтеграції та зміцненню партнерства між ЄС та країнами-партнерами.

На період 2014—2020 років бюджет ЄІС складає 15,4 млрд євро для всіх 16 країн сусідства.

З 2018 року ЄС відновив програмний підхід у формуванні пріоритетів допомоги ЄС на середньострокову перспективу шляхом затвердження (у грудні 2017 року) нової Стратегічної програми допомоги на 2018—2020 роки (Single Support Framework), яку розроблено виходячи з 3 ключових цілей підтримки України: зміцнення державного управління, зміцнення економіки та зміцнення суспільства.

У цьому документі визначені чотири стратегічні сектори, які стосуються загальних напрямів реформ в Україні, для проведення яких надаватиметься допомога ЄС:

Сектор 1
Зміцнення інституцій та належного управління, у тому числі у сфері забезпечення верховенства права та безпеки

Сектор 2
Економічний розвиток та розвиток можливостей ринку, у тому числі розвиток приватного сектора та покращення бізнес-клімату
Сектор 3
Покращення сполучення, енергоефективність, захист навколишнього середовища та запобігання зміні клімату
Сектор 4
Мобільність та контакти між людьми, у тому числі впровадження більш ефективної соціальної політики

 

У всіх секторах увага приділятиметься наданню допомоги регіонам та населенню, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України.

Крім того, у реалізації завдань всіх пріоритетних секторів особливу роль відіграватимуть "наскрізні питання":

  • заходи щодо зміцнення довіри, розбудови миру;
  • забезпечення гендерної рівності та дотримання прав людини;
  • заходи у сфері захисту навколишнього середовища та запобігання зміні клімату, цифрової економіки, суспільства та молоді.

Загальний обсяг допомоги на 2018—2020 роки передбачає 430—530 млн євро, що надається за принципом "more for more", тобто в залежності від прогресу Української Сторони у виконанні відповідних реформ.

Разом з цим, на кожний рік визначається більш конкретний перелік пріоритетів допомоги на програмному рівні (2—3 ключові напрями реформ).

Портфель зареєстрованої міжнародної технічної допомоги ЄС[1] становить понад 1,5 млрд євро та складається з:

187-ми проектів технічної допомоги ЄС

385,7 млн євро

2-х програм секторальної бюджетної підтримки

135 млн євро

4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС

1 млрд євро

 

Бюджет безоплатної допомоги для України на 2020 рік становить понад 200 млн євро.

У 2020 році особлива увага буде приділятися підтримці середнього та малого підприємництва, сходу України, сільського господарства та громадянського суспільства. Крім того, ЄС продовжить практику надання підтримки Україні в рамках фінансування комплексних програм технічного співробітництва (Technical Cooperation Facility).

Багаторічна фінансова перспектива ЄС на 2021—2027 роки

27.03.2022 Європейський Парламент прийняв законодавчу резолюцію щодо нової Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021—2027 роки (БФП), яка визначає фінансування зовнішнього виміру діяльності ЄС на 2021—2027 роки.

Нова БФП об’єднує більшість інструментів зовнішнього фінансування ЄС в один глобальний інструмент під назвою "Сусідство, розвиток та міжнародне співробітництво" (NDICI). Таким чином, Європейський інструмент сусідства, в межах якого відбувається фінансування Південного і Східного сусідства, припинить своє існування і стане частиною NDICI.

Разом з тим, глобальний інструмент NDICI доповнюватимуть:

Інструмент передвступної допомоги (IPA ІІІ)

14,5 млрд євро

Гуманітарна допомога

11 млрд євро

Інструмент Спільної зовнішньої та безпекової політики (CFSP)

3 млрд євро

Інструмент для закордонних територій, у т. ч. Гренландії (OCTs)

500 млн євро

Європейський інструмент ядерної безпеки (EINS)

300 млн євро

 

Відповідно до традиційного розподілу коштів очікується, що на країни Східного партнерства припадатиме приблизно 1/3 зі згаданих коштів (на Південне партнерство — близько 2/3). Таким чином, можна очікувати, що рамки щорічного бюджету зовнішньої допомоги шести країнам Східного партнерства (Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь, Вірменія) на 2021—2027 роки складатимуть близько 1 млрд євро.Згідно з резолюцією Європейського Парламенту, семирічний бюджет нового фінансового інструменту складе у розмірі 93,154 млрд євро, з яких 45 % коштів будуть спрямовані на підтримку кліматичних та екологічних цілей, а 22 млрд євро припадатиме на країни Європейської політики сусідства.

При цьому бюджет на країни Європейської політики сусідства збільшено на 24 % у порівнянні з попереднім фінансовим періодом. Цей бюджет буде спрямований на підтримку розвитку південних та східних країн-сусідів ЄС. Допомога надаватиметься за принципом "more for more" в залежності від прогресу у проведенні реформ та ефективного використання коштів допомоги ЄС, надання подальшої підтримки у проведенні спільно узгоджених політичних та економічних реформ. Також планується подальший розвиток прикордонного співробітництва країн ЄС та країн-партнерів враховуючи позитивні результати, досягнуті у минулі роки.

Пропозиція Європейської Комісії також включає фінансові рамки зовнішніх інвестицій на основі Зовнішнього інвестиційного плану (до 60 млрд євро) та Європейський інструмент миру (European Peace Facility) (10,5 млрд євро).

 

[1] станом на 24.01.2022