Комітет асоціації у торговельному складі

Комітет асоціації у торговельному складі створений відповідно до статті 465(4) Угоди про асоціацію.

Для функціонування Комітету асоціації у торговельному складі створено чотири підкомітети:

- Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами (стаття 74 Угоди)

- Підкомітет митного співробітництва (стаття 83 Угоди)

- Підкомітет з питань географічних зазначень (стаття 211 Угоди)

- Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (стаття 300 Угоди)

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 "Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС" затверджено Порядок організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС.