Комітет асоціації

Комітет асоціації утворений відповідно до статті 464 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода) для сприяння Раді асоціації у виконанні її функцій.

Відповідно до Правил процедур Ради асоціації і Комітету асоціації та його підкомітетів Комітет асоціаціїпроводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації, у разі необхідності імплементує рішення Ради асоціації, забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди. Комітет асоціаціїрозглядає будь-які питання, визначені для розгляду ним Радою асоціації, а також будь-які інші питання, щоможуть виникнути в ході імплементації положень Угоди. Також Комітет асоціації надає Раді асоціаціїпропозиції або проекти рішень чи рекомендацій для їх схвалення. Відповідно до положень Угоди Рада асоціації може уповноважити Комітет асоціації приймати рішення.

Комітет асоціації складається з представників обох Сторін, головним чином на рівні вищих посадових осіб.

Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на рік.

Відповідно до статті 466 Угоди Комітетові асоціації надають допомогу підкомітети.

Рішенням Ради асоціації № 2/2014 від 15 грудня 2014 р. з метою забезпечення обговорення на експертному рівні основних сфер, які підпадають під тимчасове застосування Угоди, утворено два підкомітети:

Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції і підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва. Засідання підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва проводиться за кластерним принципом.

кластер 1: макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством;

Перше засідання кластеру 1 відбулося 8-9 жовтня 2015 р., м. Київ

Друге засідання кластеру 1 відбулося  28-29 вересня 2016 р., м. Київ

Третє засідання кластеру 1 відбулося 21 вересня 2017 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування;

Перше засідання кластеру 2 відбулося 3 березня 2017 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

кластер 3: співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання, навколишнє природне середовище, включаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт

Перше засідання кластеру 3 відбулося  28-29 вересня 2015 р., м. Київ

Друге засідання кластеру 3 відбулося 24-25 жовтня 2016 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

Третє засідання кластеру 3 відбулося 19-20 жовтня 2017 р., м. Київ

кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури

Перше засідання кластеру 4 відбулося 3 червня 2016 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

Друге засідання кластеру 4 відбулося 16-17 травня 2017 р., м. Київ

кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та регіональне співробітництво

Перше засідання кластеру 5 відбулося 26 квітня 2016 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

Друге засідання кластеру 5 відбулося 18 травня 2017 р., м. Київ

кластер 6: співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я.

Перше засідання кластеру 6 відбулося 10 червня 2016 р., м.  Київ

Друге засідання кластеру 6 відбулося 8 червня 2017 р., м. Брюссель (Королівство Бельгія)

Для розгляду питань, пов’язаних з Розділом IV Угоди Комітет асоціації збирається у торговельному складі, як це передбачено Статтею 465(4) Угоди (далі – Комітет асоціації у торговельному складі).

Комітет асоціації має повноваження приймати рішення у випадках, передбачених Угодою, та y сферах, в яких Рада асоціації делегувала йому свої повноваження. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, яківживають необхідних заходів для їх виконання. Комітет асоціації готує свої рішення за згодою Сторін післязавершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для їх прийняття.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 84 "Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом" встановлено, що рішення і рекомендації Ради асоціації і Комітету асоціації, у тому числі рішення і рекомендації Комітету асоціації у торговельному складі, розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику Україну десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

Перше засідання Комітету асоціації відбулося 13-14 липня 2015 р. у Брюсселі (Королівство Бельгія).

Друге засідання Комітету асоціації відбулося 5-6 липня 2016 р. у м. Києві (документи до засідання ENG).

Третє засідання Комітету асоціації відбулося 29-30 червня 2017 р. у м. Брюссель (Королівство Бельгія)