Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

Офіційний переклад українською мовою:

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 931/2011 від 19 вересня 2011 року про вимоги щодо простежуваності, встановлені в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 178/2002 для харчових продуктів тваринного походження (затверджений переклад українською мовою)

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2016/1237 від 18 травня 2016 року на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1308/2013 стосовно правил застосування системи ліцензій на імпорт та експорт і на доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1306/2013 стосовно правил повернення та утримання забезпечень, внесених для таких ліцензій, та про внесення змін і доповнень до регламентів Комісії (ЄС) № 2535/2001, (ЄС) № 1342/2003, (ЄС) № 2336/2003 (ЄС) № 951/2006, (ЄС) № 341/2007 та (ЄC) № 382/2008 і про скасування регламентів Комісії (ЄC) № 2390/98, (ЄC) № 1345/2005, (ЄC) № 376/2008 та (ЄC) № 507/2008 (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Ради (ЄС) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права на сорти рослин Співтовариства (затверджений переклад українською мовою)