Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2017/838 від 17 травня 2017 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 889/2008, що стосуються кормів для деяких тварин органічної аквакультури (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Ради (ЄС) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики та про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄC) № 847/96, (ЄC) № 2371/2002, (ЄC) № 811/2004, (ЄC) № 768/2005, (ЄC) № 2115/2005, (ЄC) № 2166/2005, (ЄC) № 388/2006, (ЄC) № 509/2007, (ЄC) № 676/2007, (ЄC) № 1098/2007, (ЄC) № 1300/2008, (ЄC) № 1342/2008 та скасування регламентів (ЄEC) № 2847/93, (ЄC) № 1627/94 та (ЄC) № 1966/2006 (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 1358/2014 від 18 грудня 2014 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 889/2008 про встановлення детальних правил імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007, що стосуються походження тварин органічної аквакультури, практик господарювання в аквакультурі, кормів для тварин органічної аквакультури та продуктів і речовин, дозволених для використання в органічній аквакультурі (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2016/673 від 29 квітня 2016 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) № 889/2008 про встановлення детальних правил імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво і маркування органічних продуктів, що стосуються органічного виробництва, маркування та контролю (затверджений переклад українською мовою)