Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 року про узгодження гарантій, що їх для захисту інтересів учасників і третіх осіб вимагають держави-члени від компаній у розумінні другого параграфа статті 48 Договору, для забезпечення рівнозначності таких гарантій (затверджений переклад українською мовою)