Діалог з прав людини

Відповідно до Статті 4 Угоди про асоціацію в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Зокрема, це стосується зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ.

Діалог з прав людини створює умови для детального обміну думками щодо ситуації з правами людини в Україні та щодо зобов’язань країни досягти стабільного прогресу в цій сфері, зокрема стосовно цілковитого дотримання норм міжнародного права у сфері прав людини.

Зустрічі в рамках Діалогу проводяться щорічно.  З часу підписання Угоди про асоціацію проведено п'ять засідань. 

Перше засідання – 24 липня 2015 р. (Київ)​.
Друге засідання – 20 липня 2016 р. (Київ).​
Третє засідання – 13 червня 2017 р. (Київ).​
Четверте засідання – 31 травня 2018 р. (Брюссель).
П'яте засідання – 21 березня 2019 р. (Київ).
Шосте засідання - 23 червня 2020 р. (Онлайн)

Наступну зустріч Діалогу з прав людини між Україною та ЄС заплановано на весну 2020 року в Брюсселі.