Діалог з прав інтелектуальної власності

Українська та європейська Сторони започаткували Діалог з питань захисту прав інтелектуальної власності між Європейською комісією та Україною для вирішення питань у сфері ІВ, які становлять взаємний інтерес сторін, 2006 року. Діалог є частиною більш широкого співробітництва між Європейською Комісією та Україною відповідно до Плану дій Європейської політики сусідства.

На засіданнях розглядаються питання розвитку законодавства в галузі ІВ в Україні; правозастосування; правової охорони географічних зазначень; колективного управління у сфері авторського права та суміжних прав; захисту прав ІВ; боротьби з правопорушеннями в галузі ІВ; надання технічної допомоги з боку ЄС; примусового ліцензування та патентного зв'язку тощо.

Діалог доповнюють спеціальні зустрічі на рівні експертів, які проводять за потреби.

Функціонування Діалогу з права інтелектуальної власності також передбачено положеннями розділу IV Угоди про асоціацію. Діалог діє відповідно до статті 252 (3) Угоди з метою розгляду питань щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, охоплених Главою 9 "Інтелектуальна власність" Розділу IV Угоди.

Крім того, з метою належного впровадження стандартів,  закріплених у Директиві 2004/48/ЕС та Регламенті Ради ЄС 1383/2003 стосовно митних дій; вжиття  ефективних  заходів  проти  підробок і піратства та забезпечення ефективної імплементації законодавства і санкцій за порушення прав інтелектуальної власності; а також посилення цілісної та всеохоплюючої правозастосовної спроможностей на рівні органів державної влади (адміністративні, судові та виконавчі органи), зокрема, збільшення кількості державних інспекторів у Державному департаменті з питань інтелектуальної власності та збільшення інституціональної спроможності Міністерства внутрішніх справ щодо боротьби з інтернет-піратством Порядок денний асоціації Україна - ЄС також передбачає продовження роботи Діалогу.

З часу створення Діалогу проведено 16 засідань. Останні відбулися у Києві 8 червня 2017 року та 20 червня 2018 року.

Вебсторінка: Діалог з права інтелектуальної власності