Напрацювання проекту ЄС "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U)

 

 

 

 

Напрацювання короткострокових експертів, які були здійснені в межах Компоненту 3 "Розробка політик, узгодженості та координації впровадження Угоди про асоціацію" під керівництвом ключового експерта, керівника проекту Д-ра Яноша Законі.

Дослідження щодо впливу Зони вільної торгівлі: 

Дослідження щодо впливу Зони вільної торгівлі на виробників окремих галузей і товарних груп: 

Дослідження щодо впровадження принципів сталого розвитку у торгівлі: 

Методологічні й методичні рекомендації щодо оцінки впливу на політику:

Методологічні й методичні рекомендації:

Коментарі щодо Регламенту Кабінету Міністрів України​:

Коментарі щодо поліпшення координації впровадження Угоди про асоціацію​:

 Інші коментарі:

Результати функціонального огляду: 

Аналітичні доповіді:

Звіти для обговорення: 

Презентації:

Дайджести та огляди (англійською мовою):

  • EUI Policy  Reform Digest - June-July 2018 (download)
  • Reflections on the 20th EU-Ukraine Summit-July 2018 (download)
  • Quick Review of 2017 GOCEEI Report & Kiev Security Conference, 12-13 April 2018 (download)
  • Ukraine Reform Conferences, June 2018, Copenhagen (download