Захист вкладників та стабільність банківської системи як умова євроінтеграції

Однією із важливих сфер, що потребують законодавчого врегулювання на шляху до євроінтеграції, є банківська сфера. Адекватне та ефективне регулювання банківської системи є надзвичайно важливим питанням для української економіки, особливо після погіршення фінансової ситуації в державі.

Суттєвим недоліком банківської сфери в Україні є існування десятків «кишенькових» банків, які не здатні повноцінно функціонувати або в якийсь момент стають неплатоспроможними. Проект закону № 6273 ро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС), який є частиною реалізації Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди на 2018 – 2019 рр., має запровадити європейські правила гри виводу банків з ринку та інших операцій, що стосуються закриття банків.

Даний законопроект посилює спроможність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб своєчасно та ефективно працювати з активами, збільшити суму чистих грошових надходжень від повернення активів і надає юридичний захист його працівникам.

Прийняття цього законопроекту допоможе виконати вимоги української сторони щодо гармонізації законодавства у сфері банківських послуг. Статті 133 та 385 Угоди про асоціацію вказують на необхідність гармонізації законодавства України для поширення на всі сфери, в тому числі й у поступовому наближенню до визнаних міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду у сфері фінансових послуг.

Додаток XVII–2 Угоди про асоціацію визначає крайній термін імплементації поправок щодо діяльності банків, в тому числі й тих, хто перебуває у ризикованій зоні бути неплатоспроможними, чотири роки з часу набуття Угодою чинності.

Європейські норми щодо діяльності банків прописані у низці Директив ЄС, зокрема у Директиві 2014/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 квітня 2014 року, яка встановлює рамкові положення щодо врегулювання неплатоспроможності кредитних установ.

Отже, проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС» має дві взаємопов’язані мети: посилення захисту вкладників та створення стабільної банківської системи та приведення норм законодавства України до європейських стандартів.

Запропоновані зміни можна розділити на декілька категорій: щодо банків, які вже виведені з ринку; щодо банків, які ще знаходяться на ринку; щодо інституційної структури самого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Законопроект має за мету посилити роль та функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Посилення ролі Фонду полягає у можливості продавати активи банків-банкрутів ще на стадії тимчасової адміністрації, не чекаючи їхньої ліквідації, що прискорить процес продажу активів, коли їхня вартість ще максимальна. Законопроектом передбачено також і нову послугу: вкладник банку-банкрута зможе отримати гарантовану виплату на свій банківський рахунок.

Друга група змін стосується діючих банків. Установи, які зіткнуться з фінансовими проблемами, переведуть у статус тимчасового члена Фонду. Вкладник буде розуміти, гарантується його вклад Фондом чи ні. У період тимчасового членства банк продовжуватиме платити регулярні збори: 0,5% від бази нарахування в гривні та 0,8% – у іноземних валютах.

Третя група змін стосується структури самого Фонду. Змінюється частка фінансування Фонду різними акторами (Міністерством фінансів України та Національним Банком України). Також пропонується підвищити незалежність членів наглядових рад, додавши заборону їм бути керівником банку протягом останніх п’яти років.

Таким чином, запровадження цих змін на основі європейських стандартів регулювання означає збільшення захищеності вкладників та зростання стабільності банківської системи держави.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне (д.пол.н. Гнатюк М.М., “Європейський дискусійний клуб”) НаУКМА.