Європейські стандарти посилять захист інвесторів і конфіденційність на фінансових ринках

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу” стосується економічної та фінансової сфери, особливо реформування фондового ринку та ринку цінних паперів в Україні. Законопроект є частиною реалізації Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди на 2018 – 2019 рр. та передбачає виконання Україною вимог, необхідних для забезпечення приєднання до Меморандуму IOSCO, зокрема підвищенні інституційної та фінансової незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на початок жовтня 2018 року законопроект знаходиться на стадії розгляду у Верховній Раді України.

Законопроект реалізує Директиву ЄС №2014/57 «Про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань» від 2014 року, що встановлює санкцій стосовно інсайдерських угод; незаконного розголошення інсайдерської інформації та ринкового маніпулювання. Директива забезпечує цілісність фінансових ринків в Союзі, посилює захист інвесторів і конфіденційність на цих ринках.

Директива вимагає від держав-членів ЄС вжиття необхідних заходів задля того, щоб незаконне розголошення інсайдерської інформації та маніпулювання на фондовому ринку вважались кримінальним злочином. Передбачається ранжування типу і рівня санкцій за зловживання на фондовому ринку в залежності від тяжкості та тривалості порушення, ступеню відповідальності, рівня співпраці з регулятором та з урахуванням всебічного аналізу інших факторів.

У рамках виконання завдань, що передбачені Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну і фінансову політику, країна має зобов’язання щодо реформування ринку цінних паперів. Зокрема мають бути переглянуті та приведені до належності та інституційної спроможності повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія є членом Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) з 1996 року, однак досі не приєдналась до Меморандуму IOSCO, оскільки для цього необхідно внести відповідні зміни до національного законодавства, що забезпечать виконання вимог, які містяться у Меморандумі.

У Меморандумі IOSCO визначені вимоги щодо збереження та порядку використання інформації, отриманої в рамках міжнародної співпраці, забезпечення її конфіденційності. Для цього регулятора (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку) необхідно забезпечити відповідними повноваженнями.

Відповідно до принципів IOSCO встановлено ряд вимог до рівня незалежності регуляторного органу в сфері фінансового ринку, зокрема при функціонуванні органу не має виникати перешкод у його незалежності та підзвітності функції регулювання.

Незалежність регулятора залежить в тому числі і від фінансування. Мають бути наявні стабільні й постійні джерела фінансування, достатні для задоволення його регуляторних та операційних потреб. Необхідний рівень незалежності регулятора може бути досягнутий шляхом законодавчого закріплення гарантій інституційної та фінансової незалежності Комісії.

Інституційна незалежність полягає у виконанні Комісією своїх функцій самостійно, без втручання будь-якого іншого державного органа або політичних сил.

Проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу” передбачає внесення необхідних змін відповідно до Меморандуму.

Законопроектом закріплюються гарантій незалежності Комісії, у тому числі фінансової, та імплементуються  статті Регламенту ЄС № 596/2014 від 16 квітня 2014 року про зловживання на ринку в частині забезпечення в рамках міжнародної співпраці обміну інформацією та проведення слідчих дій, а також збереження професійної таємниці.

Змінами до Кодексу адміністративного судочинства України пропонується передбачити порядок розгляду адміністративних справ стороною яких є Комісії.

Змінами  до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в України” передбачається наділення Комісії повноваженнями  проводити перевірки щодо наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації.

Відповідно до змін  до Закону України “Про банки і банківську діяльність” Комісія матиме право отримувати на її письмову вимогу інформацію, яка містить банківську таємницю.

Змінами до Закону України “Про захист персональних даних” пропонується визнати держави, які підписали Меморандум IOSCO, такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних, з метою забезпечення можливості обміну такими даними з іноземними регуляторами ринків цінних паперів.

Таким чином, кроки щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу означають створення незалежної та інституційно спроможної Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідності з оптимальною міжнародною практикою, для якої не є прийнятним  незаконне розголошення інсайдерської інформації та маніпулювання на фондовому ринку.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​