Європейські підходи до антипіратського законодавства дозволять покращити захист авторських прав

1 жовтня 2018 року Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" від 04 травня 2016 року №4571 (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату), який стосується сфери розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав і є складовою зобов’язань України за Угодою про асоціацію.

Внесення змін до чинного Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" є частиною міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, сторони забезпечують належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, учасниками яких вони є. Також Україна має зобов’язання за Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, яка є частиною домовленостей в рамках Світової організації торгівлі.

Необхідність сприяння ефективній і належній охороні прав інтелектуальної власності сприяє запровадженню технологічних нововведень та становить обопільну вигоду для виробників і користувачів технологічних знань.

Належне запровадження прав інтелектуальної власності є гарантією того, що заходи та процедури, спрямовані на забезпечення такого права, самі не стануть бар’єрами для законної торгівлі.

В Україні закон про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних діє з 2000 р. Однак, швидкий розвиток технічного прогресу значно збільшує можливість вільного доступу до багатьох інформаційних ресурсів. Як наслідок, виникають сприятливі умови для недобросовісного використання чужих творів, неконтрольованого розповсюдження примірників, які містять об’єкти авторського права і суміжних прав.

Існує потреба в запровадженні дієвого механізму, який би регулював процес розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (International Intellectual Property Alliance) 2012 року в рамках “Спеціального звіту 301” щодо правової охорони та захисту авторського права, Україні рекомендовано переглянути відповідний Закон з метою запровадження прозорішої процедури адміністрування голограмного маркування.

Закон деталізує процес введення в обіг примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних шляхом їх продажу чи іншої передачі права власності. Зокрема, законодавчі зміни стосуються порядку подання заяви для одержання контрольних марок, а також оприлюднення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, інформації про заявників та відповідні примірники аудіовізуальної продукції.

Таким чином, запропоновані зміни мають забезпечити захист прав інтелектуальної власності і виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​