В Україні встановлюються європейські правила захисту авторських прав

Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" має посилити захист авторського та суміжних прав в Україні і є частиною реалізації Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на 2018 – 2019 рр.

Норми з авторського права, які покликаний імплементувати даний законопроект, у європейській нормативній базі викладені у Директиві 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

Директивою регулюються відносини між організаціями колективного управління, правовласниками та державами-членами ЄС у сфері музичних творів, встановлюються засади, на яких такі відносини мають базуватися – відкритість діяльності організацій колективного управління, дотримання та захист прав правовласників, належний контроль з боку держави.

Відповідно до Директиви збором, розподілом та виплатою винагород за використання об’єктів авторського права займаються організації колективного управління. Такі структури приймають до свого складу правовласників або укладають з ними угоди, на основі чого здійснюють контроль над дотриманням авторського права, займаючись також і його захистом.

Організації колективного управління в Україні діють уже давно, але у законодавстві існують великі прогалини, які унеможливлюють ефективну діяльність таких організацій.

Наразі в Україні постійно відбуваються суттєві порушення авторських прав, що не відповідає не лише положенням Угоди про Асоціацію, але й самим принципам верховенства права та правової держави, закріпленим у Конституції.

Держава не може здійснювати ефективного контролю над діяльністю організації колективного управління – ані акредитувати нові такі організації, ані відкликати ліцензії у вже існуючих вона не має права, навіть у випадку, коли сама така організація зловживає своїми повноваженнями.

Крім того, внаслідок неналежного рівня захисту прав інтелектуальної власності існує ризик втрати преференційного статусу в торгівлі з деякими розвиненими країнами, наприклад США, що може стати причиною суттєвих економічних і фінансових збитків.

Закон покликаний врегулювати діяльність організацій колективного управління, зафіксувавши також стосунок між ними та державою.

В Україні буде створено спеціальну установу, яка буде здійснювати нагляд над діяльністю організацій колективного управління, видавати їм акредитацію та позбавляти такої акредитації у випадку порушення даними організаціями умов законодавства.

У законопроекті на стадії схвалення розписані критерії, згідно з якими установа оцінює організацію колективного управління перед акредитацію. Такі організації мають бути неприбутковими, репрезентативними, мусить мати відокремлені підрозділи в більшості областей України та має бути створена суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав.

Крім того, організації колективного управління повинні мати статут та кваліфікований персонал (не менше ніж дворічним досвід роботи у сфері авторського права чи суміжних прав), а також належне матеріально-технічне забезпечення і затверджене організацією положення про розподіл відрахувань за використання об’єктів, на яких розповсюджується авторське право і (або) суміжні права.

При цьому, у законопроекті також містяться норми, що передбачають розподіл винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав пропорційно до їхнього фактичного використання, і фіксують право організацій колективного управління на утримування з даних виплат сум, необхідних для покриття витрат на власне існування та функціонування.

Спеціальна установу вестиме реєстр організацій колективного управління; вона також відповідальна за скасування акредитації та вилучення з реєстру організацій колективного управління у випадку добровільного подання такою організацією заяви, припинення її існування або рішення суду.

Установа також має право проводити перевірки діяльності організацій колективного управління та вимагати усунення виявлених адміністративних правопорушень. У разі виявлення кримінального правопорушення спеціалізована установа повідомляє орган досудового розслідування. Установа має право також звернутися до суду з позовом про скасування акредитації організації колективного управління.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​