В Україні встановлюються європейські правила захисту авторських прав

Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" має посилити захист авторського та суміжних прав в Україні і є частиною реалізації Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на 2018 – 2019 рр.

Норми з авторського права, які покликаний імплементувати даний законопроект, у європейській нормативній базі викладені у Директиві 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради.

Директивою регулюються відносини між організаціями колективного управління, правовласниками та державами-членами ЄС у сфері музичних творів, встановлюються засади, на яких такі відносини мають базуватися – відкритість діяльності організацій колективного управління, дотримання та захист прав правовласників, належний контроль з боку держави.

Відповідно до Директиви збором, розподілом та виплатою винагород за використання об’єктів авторського права займаються організації колективного управління. Такі структури приймають до свого складу правовласників або укладають з ними угоди, на основі чого здійснюють контроль над дотриманням авторського права, займаючись також і його захистом.

Організації колективного управління в Україні діють уже давно, але у законодавстві існують великі прогалини, які унеможливлюють ефективну діяльність таких організацій.

Наразі в Україні постійно відбуваються суттєві порушення авторських прав, що не відповідає не лише положенням Угоди про Асоціацію, але й самим принципам верховенства права та правової держави, закріпленим у Конституції.

Держава не може здійснювати ефективного контролю над діяльністю організації колективного управління – ані акредитувати нові такі організації, ані відкликати ліцензії у вже існуючих вона не має права, навіть у випадку, коли сама така організація зловживає своїми повноваженнями.

Крім того, внаслідок неналежного рівня захисту прав інтелектуальної власності існує ризик втрати преференційного статусу в торгівлі з деякими розвиненими країнами, наприклад США, що може стати причиною суттєвих економічних і фінансових збитків.

Закон покликаний врегулювати діяльність організацій колективного управління, зафіксувавши також стосунок між ними та державою.

В Україні буде створено спеціальну установу, яка буде здійснювати нагляд над діяльністю організацій колективного управління, видавати їм акредитацію та позбавляти такої акредитації у випадку порушення даними організаціями умов законодавства.

У законопроекті на стадії схвалення розписані критерії, згідно з якими установа оцінює організацію колективного управління перед акредитацію. Такі організації мають бути неприбутковими, репрезентативними, мусить мати відокремлені підрозділи в більшості областей України та має бути створена суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав.

Крім того, організації колективного управління повинні мати статут та кваліфікований персонал (не менше ніж дворічним досвід роботи у сфері авторського права чи суміжних прав), а також належне матеріально-технічне забезпечення і затверджене організацією положення про розподіл відрахувань за використання об’єктів, на яких розповсюджується авторське право і (або) суміжні права.

При цьому, у законопроекті також містяться норми, що передбачають розподіл винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав пропорційно до їхнього фактичного використання, і фіксують право організацій колективного управління на утримування з даних виплат сум, необхідних для покриття витрат на власне існування та функціонування.

Спеціальна установу вестиме реєстр організацій колективного управління; вона також відповідальна за скасування акредитації та вилучення з реєстру організацій колективного управління у випадку добровільного подання такою організацією заяви, припинення її існування або рішення суду.

Установа також має право проводити перевірки діяльності організацій колективного управління та вимагати усунення виявлених адміністративних правопорушень. У разі виявлення кримінального правопорушення спеціалізована установа повідомляє орган досудового розслідування. Установа має право також звернутися до суду з позовом про скасування акредитації організації колективного управління.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне (д.пол.н. Гнатюк М.М.) MП "Європейські студії" НаУКМА.