В Україні планують запровадити європейські стандарти безпеки для захисту від іонізуючого випромінювання

Відповідно до Плану виконання Угоди про асоціацію КМУ ініціював законопроект у сфері ядерної безпеки (Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії, №5550 від 16.12.2016),  який є аналогом Директиви Ради 2013/59/Євратом. Станом на жовтень 2018 року законопроект знаходиться на стадії розгляду у Верховній Раді України.

Директивою ЄС встановлюються основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, джерелом якого є природні та штучні радіоактивні речовини та елементи (уран, радій, цезій, стронцій та ін.).  

Запроваджені стандарти безпеки показали гарні результати у країнах Європейського Союзу. Якість роботи підприємств, що займаються ядерною видобувною та переробною галузями значно виросла; дотримання належних умов праці забезпечило покращення здоров’я і безпеки працівників, а встановлення норм щодо використання іонізуючого випромінювання у містах позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я населення та екосистему європейських країн.

Водночас, сучасний стан захисту в Україні від іонізуючого випромінювання є досить слабким. Основною причиною цього є відсутність в законодавстві сучасних норм щодо регулювання ядерної видобувної галузі. Через брак або недосконалість законодавчих актів держава не може встановити ефективний контроль за дотриманням правил безпеки у цій галузі. Як наслідок, для промислових підприємств відкрились можливості для безкарного скорочення витрат за рахунок недотримання загальноприйнятих європейських норм безпеки здоров’я працівників та захисту навколишнього середовища і праці.

Україна потребує вдосконалення законодавчої бази, яка регулює ядерну промисловість. Ефективний та перевірений приклад для наслідування пропонує Європейський Союз.

Реформи, запропоновані в даному законопроекті, мають на меті вдосконалення державного контролю у сфері регулювання, видобутку, використання та утилізації ядерних об’єктів, які знаходяться на території України, та покращення умов праці, соціального та медичного захисту осіб, які працюють у цій сфері.

Зокрема, зміни до закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» передбачають надання процедурі утилізації ядерних відходів статусу використання ядерної енергії, що повинно якісно покращити утилізацію і знизити рівень негативного впливу на навколишнє середовище.

Посилюється також роль держави з контролю за належним дотриманням норм законодавства щодо збереження стану навколишнього середовища.

На підприємства, які мають статус  «уранові об’єкти», «видобування уранових руд» та «переробка уранових руд», будуть поширені норми Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» із посиленням вимог ядерної та радіаційної безпеки. За порушення або нездатність дотримання підприємствами екологічних вимог державні органи матимуть право закривати їх. Раніше це стосувалося лише підприємств, які мали статус об’єктів із переробки уранових руд.

Законопроект пропонує ввести ліцензування суб’єктів промислового видобування уранових об’єктів. Це має вплинути на покращення умов видобувного процесу, забезпечити належний стан захисту працівників та зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Така норма також забезпечить відповідальність осіб, які порушують законодавчі норми у цій сфері або займаються незаконним видобуванням уранових об’єктів.

Зміни до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» встановлюють єдині норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, та населення. Тепер, статус осіб, які отримали радіаційне випромінення внаслідок професійної діяльності, зможуть набути не лише працівники підприємств, а також стажери, студенти та інші працівники, залучені до роботи на об’єктах з джерелами іонізуючого випромінювання.  

Впровадження європейських норм має покращити умови праці та якість медичного захисту, позитивно вплинути на покращення стану здоров’я населення та захисту прав працівників ядерної галузі.

До повноважень Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення захисту людини  від впливу іонізуючого випромінювання буде внесена розробка плану заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поширення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях, від будь-якого джерела проникнення радону — з ґрунту, будівельних матеріалів або води. Також, будуть вдосконалені норми щодо захисту осіб під час медичного опромінення.

Метою реформ є зниження рівня радіаційного фону у містах, контроль за його триманням у межах дозволених норм та поліпшення загального екологічного стану у містах.

У Законі України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» будуть внесені зміни, що стосуються державного регулювання підприємств цієї галузі. Відтепер, підприємства, які займаються видобуванням уранових руд повинні отримати дозвіл на провадження діяльності.

Як бачимо, зміни, запропоновані у законопроекті мають значний потенціал щодо вдосконалення системи державного екологічного захисту, контролю за підприємствами ядерної промисловості та поліпшення умов праці осіб, зайнятих у цій галузі.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​