В Україні планують запровадити Інститут авторизованого економічного оператора

Проект Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України", покликаний підвищити довіру на митниці і стати запорукою розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Проект Закону  "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" був внесений до ВРУ в грудні 2017 року і  наразі знаходиться на розгляді Комітету з питань податкової та митної політики.

Відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС. Одним із етапів такого наближення є запровадження Інституту авторизованого економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС.

Європейське митне законодавство значною мірою покладається на Інститут авторизованого економічного оператора (authorized economic operators). Вперше він був впроваджений відповідно до Рамкових стандартів безпеки міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації, прийнятих у 2005 р.  Концепт  авторизованого економічного оператора передбачає акредитацію митними органами окремого суб'єкта бізнесу, що засвідчує довіру з боку державного регулятора.

На сьогодні АЕО діють в усіх країнах ЄС, а також у США, Швейцарії, Норвегії, Японії, США, Китаї та ін. Зокрема, в ЄС загалом діє понад 13,6 тис. операторів, у США – майже 11 тис.

Сертифікат АЕО дає право підприємству отримати від митниці дозволи на здійснення значної частки митних формальностей самостійно, що економить час та кошти.

В Україні система органів митного контролю є занадто формалізована, репресивна та неповоротка. Як наслідок, час потрібний для митного оформлення передбачений законодавством перевищується за даними Світового банку більш ніж в шість разів.

Інститут АЕО, що базується на принцип декларативної згоди, дозволить спростити митні процедури, встановити новий формат взаємодії з бізнесом та розпочати імплементацію Митного кодексу Європейського Союзу.

Чинний Митний кодекс України передбачає створення інституту Уповноваженого економічного оператора, однак його запровадження потребує внесення змін до законодавства.  

Законопроектами передбачається, що підприємства, які хочуть отримати статус АЕО звертаються до митних органів та проходять митний аудит, протягом якого буде перевірено низку показників – від платоспроможності до внутрішньої організації роботи та навчання персоналу. Здійснення попередньої оцінки відповідності встановленим критеріям покладається на ДФС.

Отримання статусу АЕО є свідченням довіри з боку державного регулятора та відкриває зелене світло в міжнародній торгівлі, зокрема в країнах, що приєдналися до співпраці та домовилися про взаємну акредитацію.

Статус уповноваженого економічного оператора підтверджується сертифікатом, який визнається на всій митній території України. АЕО може отримати сертифікати на спрощення митних процедур, про безпеку та надійність або обидва одразу.

Сертифікат дає право підприємству отримати від митниці дозволи на здійснення значної частки митних операцій самостійно.

Запровадження дієвого механізму інституту АЕО аналогічний тому, що функціонує в ЄС, відкриває  перспективу подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди про асоціацію.

Отже, законопроект №7374 встановлює достатньо прозору та чітку процедуру отримання статусу авторизованого економічного оператора з перспективою подальшого його визнання митними органами країн ЄС. Це гарантуватиме вітчизняному бізнесу безпечність ланцюгів постачання товарів і, як наслідок підвищення, конкурентоспроможності на європейському ринку.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​