Усунення корупційних бар’єрів при перевірці характеристик нехарчової продукції: чим європейський досвід корисний для України?

Контроль із сторони держави необхідний для усунення ризиків, що може нести із собою неякісна продукція для населення країни. Однак, часто контролюючі органи забувають про свою ключову функцію і використовують наявні інструменти впливу на бізнес далеко не в суспільних інтересах. Можемо назвати це явище «корупцією», однак як правило питання більш складне і стосується правил функціонування самих контролюючих органів.

Однією із ініціатив Уряду є зміна процедури перевірок нехарчової продукції відповідно до європейських норм. Законопроект № 5450/5450-1 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення дотримання прав осіб при проведенні перевірок характеристик нехарчової продукції), який є  частиною реалізації Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди на 2018 – 2019 рр., має знизити корупційні ризики з боку органів ринкового нагляду, а також суттєво полегшити процес завезення товарів з-за кордону, тим самим спрощуючи ведення в Україні підприємницької діяльності.

Мова йде про нехарчову продукцію, яка завозиться до України з території інших держав та підлягає перевірці на предмет відповідності вимогам і нормам, що діють на території України, та на відсутність або наявність ризику загрози суспільним інтересам.

Даний законопроект реалізує положення статті 56 та додатку ІІІ, а також розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Його зміст відповідає Регламенту ЄС № 765/2008 (вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації продукції), Директивам 2001/95/ЄС (про загальну безпеку продукції), 85/374/ЄЕС (відповідальність за неякісну продукцію) та Рішенню 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради (про загальні рамки реалізації продукції).

Дані нормативні акти Європейського Союзу встановлюють процедуру перевірок нехарчової продукції на відповідність європейським нормам з метою захисту населення країн-членів ЄС від ризиків, що може нести із собою неякісна продукція, та підтримки здорової, справедливої конкуренції між юридичними особами, що виробляють нехарчову продукцію та імпортують її на територію Європейського Союзу.

Відповідно до Регламенту ЄС № 765/2008, у випадку якщо певний продукт становить серйозний ризик або після перевірки виявлено порушення норм він має бути відкликаний і вводиться заборона його наявності на ринку. Система оперативного оповіщення про небезпечні нехарчові товари, RAPEX (Rapid Exchange of Information System), яка діє в країнах Євросоюзу, дозволяє обмінюватися інформацією про продукцію, яка представляє загрозу життю і здоров'ю людей.

Чинна в Україні процедура перевірок нехарчової продукції, що завозиться на території держави, контролюючими органами, має ряд недоліків, які уможливлюють зловживання у відповідальних органах. Зокрема, має місце затягування перевірок, що суттєво ускладнює ведення підприємницької діяльності, пов’язаної із імпортом, та проведення безпідставних перевірок задля здійснення тиску на окремі підприємства з метою отримання неправомірної вигоди.

 Пропонований законопроект дозволить зменшити вплив держави на підприємницьку діяльність у сфері нехарчової продукції та певним чином звузити свободу дій органів, що займаються перевіркою продукції, задля мінімізації корупційних ризиків та небезпеки зловживань з боку таких органів.

Перш за все, у законопроекті чітко окреслено список документів, які мають надаватися, якщо відповідні органи висунуть таку вимогу. Низка документів суб’єктів господарювання може містити інформацію, що становить комерційну таємницю або є персональною, а отже такою, що захищена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

У разі ж ухвалення даного законопроекту, підприємства та підприємці зможуть не показувати інформацію, яка становить комерційну таємницю або є персональною, що суттєво полегшить ведення підприємницької діяльності.

Іншою проблемою чинного законодавства є зобов’язання суб’єктів господарювання за вимогою надавати переклад іншомовних документів. Переклад необхідно надавати безпосередньо під час перевірки, що не завжди є можливим через брак часу. У пропонованому законопроекті для вирішення цієї проблеми встановлено строк до 30 днів, у який надати і зробити офіційний переклад усіх необхідних документів абсолютно реально.

Даний законопроект також дозволить вирішити проблему незастосування методики визначення ризиків під час оцінювання контролюючими органами нехарчової продукції.

Так, алгоритм такої методики в Україні було затверджено ще у 2011 році, утім чинне законодавство дозволяє нехтувати нею, адже вона не є обов’язковою до використання. Якщо пропонований законопроект буде ухвалено, контролюючі органів нарешті муситимуть дотримуватися чітких критеріїв під час здійснення оцінки ризиків.

Законопроект також усуває можливість проведення безпідставних позапланових перевірок.

Згідно чинного законодавства будь-яка особа мала можливість надати до контролюючих органів заяву про невідповідність певної продукції чинним нормам, після чого ці органи отримували право провести позапланову перевірку. За умови ухвалення цього законопроекту позапланову перевірку за такою заявою можна буде проводити тільки за умови, що підприємство-розповсюджувач продукції отримало таку заяву раніше, і мало можливість усунути усі знайдені недоліки до перевірки.

Окрім того, проведення перевірки більше не буде підставою для призупинення торгівлі продукцією, що перевіряється. Це суттєво знизить корупційні ризики і полегшить роботу бізнесу, адже на нього не можна буде більше чинити тиск безпідставними перевірками безпечних товарів, що повністю відповідають усім вимогам та нормам, встановленим державою.

Законопроект також дозволить запобігти безпідставному відкликання продукції з ринку чи забороні на торгівлю нею. На сьогоднішній день контролюючі органи часто не повідомляють суб’єктам господарювання про підстави, згідно яких їхню продукцію було марковано як таку, що не відповідає вимогам законодавства України.

Будь-які обмежувальні заходи стосовно такої продукції зі сторони контролюючих органів можна буде ввести лише якщо результати експертизи дадуть аналогічний висновок.

Якщо за результатами перевірки буде встановлено невідповідність продукції вимогам чинного законодавства, введенню в дію будь-яких заборон передуватиме незалежна експертиза даних товарів.

Це дозволить суб’єктові господарювання швидше визначитися із подальшими діями, спрямованими або на усунення знайдених недоліків, або на оскарження результату перевірки, яке, відповідно до змін, пропонованих у законопроекті, можна буде здійснити не лише через суд, а й через орган ринкового нагляду, якому підпорядкована структура, що проводила перевірку.

Таким чином, запровадження європейської системи перевірок нехарчової продукції дасть змогу створити механізм захисту населення від ризиків, які несуть небезпечні товари; створити умови для підтримки здорової, справедливої конкуренції для бізнесу та дозволить контролюючим органам зосередитись на досягнені суспільного, а не власного інтересу.

 

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне (д.пол.н. Гнатюк М.М., “Європейський дискусійний клуб”) НаУКМА.