Україна змінює законодавство задля зменшення  нетарифних бар’єрів для промислового експорту до ЄС

Процес євроінтеграції, що включає в себе імплементацію Угоди про асоціацію включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, полягає у входженні до  європейського простору у різних сферах - політичній, правовій, соціальній та ін. Частиною Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію є Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності", який має наблизити Україну до європейського ринку товарів та послуг.

Угода про асоціацію у статті 56 передбачає гармонізацію українського законодавства у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності із європейськими нормами. Додатку ІІІ Угоди містить  перелік сфер та терміни прийняття відповідних норм.

Верховна Рада України прийняла проект закону у першому читанні 20 березня 2018 року і станом на початок липня він готується на друге читання профільним комітетом.

Закон керується нормами європейського законодавства щодо технічних вимог, викладених у Рішення № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року. Ухвалення Рішення ґрунтувалось на деталізації процедури оцінки та перевірки якості продукції європейського ринку для підвищення конкурентності європейських товарів.

Сфера технічних регламентів та оцінки відповідності є надзвичайно важливою як для держави, що є контролюючим актором у даній сфері, для бізнесу, який залучений у процес виробництва, так і для простих громадян, споживачів товарів.

На сьогодні, вимоги у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності розпорошено у 11 законодавчих актів, серед яких 10 Законів України, Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон усуває неузгодженості норм у сфері стандартизації, сертифікації, реєстрації та іншого технічного регулювання.

Нагальна важливість прийняття нового закону полягає в його необхідності для підготовки підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції  (АСАА) з Європейським Союзом, яка значно зменшить нетарифні бар’єри для українського промислового експорту на ринок ЄС.

Угода АССА дозволить українським виробникам промислової продукції (машини, обладнання та ін.) отримати сертифікат відповідності від національного уповноваженого органу без потреби проходження додаткових процедур в країнах ЄС.

Відповідно до АССА Торгівля товарами між Україною і ЄС відбуватиметься майже на таких умовах, що і між країнами-членами ЄС.

Також, прийняття закону призведе до зменшення витрат підприємств та юридичних осіб на отримання відповідної документації, а також на проходження процедур відповідності. У свою чергу, країна отримає ефективне  управління та регулювання сфери технічного обслуговування.

Таким чином, гармонізація різних технічних вимог продукції буде важливим кроком для збільшення інтенсивності торгівельних зв’язків між Україною та ЄС та відкриє ринки ЄС для українських виробників.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​