Україна запроваджує прозорі правила гри у видобувній галузі

Сьогоднішня публікація присвячена проекту Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях, що забезпечує відкритість та підзвітності видобутку нафти, газу та інших мінеральних ресурсів.

Проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях покликаний підвищити прозорість і відкритість діяльності, пов’язаної із управлінням ресурсами надр. Верховна Рада України прийняла законопроект у другому читанні 19 вересня.

Законопроект є частиною Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на 2018 – 2019 рр., його ухвалення дозволяє імплементувати Директиви Європейського Парламенту та Ради 2013/34 ЄС, 2013/50/ЄС та 2007/14/ЄС.

Директиви встановлюють вимоги до прозорості компаній, зокрема норми щодо форми і змісту фінансової звітності та надання інформації про діяльність юридичних осіб.

Окрім зобов’язання України гармонізувати власне законодавство із законодавчими актами Європейського Союзу, згідно Угоди про Асоціацію, даний законопроект створить інституційні умови для дотримання стандарту «Ініціатива прозорості видобувних галузей» (ІПВГ), до якого Україна доєдналася ще у 2013 році.

Ініціатива прозорості видобувних галузей – це міжнародний стандарт, створений для утвердження відкритості та підзвітності під час управління ресурсами надр, тобто нафтою, газом та мінеральними ресурсами.

 Стандарт ІПВГ зобов’язує держави, що вирішили долучитися до нього, відкривати та надавати усю можливу інформацію про діяльність у видобувній галузі - від місця видобування до стосунків із державою. Це означає, що усі дані про видачу дозволів, укладення угод, оплату, кількість продукції, вплив видобувної діяльності на загальну економічну ситуацію та бенефіціарів цієї діяльності мають знаходитися у відкритому доступі.

Наближення до  прозорості видобувних галузей означає «відкрити карти» - показати і громадськості, і потенційним інвесторам, як відбувається видобувна діяльність в Україні, тим самим максимально убезпечивши галузь від порушення різноманітних норм, що функціонують в цій сфері, у тому числі екологічних, а також унеможлививши корупційні схеми, адже відкритість процесу здійснення виплат суттєво ускладнить приховування можливого розкрадання та відмивання.

Наразі в Україні уся згадана інформація є закритою і доступною тільки для відповідних державних органів у разі надання запиту. Відкритість дозволить будь-якому громадянину перевірити, чи дотримано усіх дозволів, чи сходяться усі надіслані та отримані платежі, а також переглянути умови договорів та угод, згідно яких суб’єкти господарювання ведуть таку діяльність.

Ключову роль в системі майбутнього нагляду на відкритості відіграватиме багатостороння групу з питання імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей. Ця група буде контролювати та скеровувати процес розкриття інформації у видобувних галузях, погоджувати форми звітів, які будуть оприлюднювати підприємства видобувною сферою.

До складу групи ввійдуть представники різних стейкхолдерів видобувної галузі, зокрема підприємці, що займаються діяльністю у даній сфері, представники органів влади (Міністерство екології, Державна служба геології та надр, Державна фіскальна служба), а також представники організацій громадянського суспільства. Групу очолить Міністр енергетики та вугільної промисловості.

Багатостороння група покликана гарантувати дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін та проконтролювати справжню неупередженість  незалежного адміністратора.

Незалежний адміністратор буде обиратися на конкурсний основі і затверджується багатосторонньою групою. Ключовим його завданням буде слідкування за дотриманням прозорості, зокрема він на даватиме узагальнену характеристику та оцінку функціонування видобувної галузі в Україні.

Яка ж саме інформація буде розкриватися підприємцями, підприємствами та органами влади відповідно до даного законопроекту?

Ініціатива прозорості видобувних галузей дозволить громадськості мати відповідну інформацію та слідкувати за дотриманням законів як підприємцями і підприємствами видобувних галузей, так і органами влади.

Підприємці та підприємства, що займаються видобувною діяльністю, оприлюднюватимуть звіти, у яких буде міститися інформація про види здійснюваної діяльності,  платежі, обсяги видобутку, фінансування та допомоги від органів влади, результати аудиту їх фінансової діяльності, а також бенефіціарів.

Громадськість матиме інформацію про отримані дозволи,  умови укладених угод з користування надрами - у тому числі права і обов’язки, операційні зобов’язання та зобов’язання природоохоронного та соціального характеру, які несуть сторони даних договорів.

У свою чергу органи влади, що надають дозволи та отримують кошти від користування, також будуть змушені подавати відповідну інформаціє до Міністерства енергетики та оприлюднювати. 

Таким чином, даний законопроект надає можливість громадськості та державі належно проконтролювати дотримання усіх норм та правил роботи у видобувній галузі, у тому числі у сферах екології та соціального захисту, та відкриває простір для  відкритої конкуренції,  росту економіки та зниження рівня корупції.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​