Україна запровадить європейські стандарти щодо захисту прав виробників мікросхем

Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів, покликаний посилити захист інтелектуальної власності та забезпечення охорони прав відповідно до європейських стандартів.

За Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання привести своє законодавство у відповідність до європейського у багатьох сферах. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів», розроблено на виконання статей 224-227 та частини другої "Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності" Глави 9 Розділу IV "Торгівля та пов’язані з торгівлею питання", а отже лежить на перетині стандартів ведення торгівлі та захисту прав інтелектуальної власності.

13 березня 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні, наразі він готується на друге читання профільним комітетом.

Відповідно до проекту Закону запроваджуються положення, які відповідають Директиві № 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 року про правову охорону топографій напівпровідникових виробів, що узгоджує вимоги чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем із правом Європейського Союзу.

Проект регуляторного акта істотно змінює та доповнює встановлений чинним законодавством України механізм набуття, здійснення та розпорядження правами на компонування (топографії) інтегральних мікросхем.

Наразі, згідно з відомостями Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем в Україні зареєстровано 13 топографій інтегральних мікросхем, власниками прав на які є суб’єкти господарювання; остання реєстрація була здійснена у 2012 році.

Реалізація Закону допоможе досягнути європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності та забезпечить охорону та захист прав на компонування (топографії) інтегральних мікросхем відповідно до стандартів Європейського Союзі.

Оскільки процеси діджиталізації зупинити неможливо і вони набирають обертів, передбачена можливість подання заявки на реєстрацію компонування напівпровідникового виробу у паперовій або електронній формі. Ще одне важливе нововведення полягає в тому, що в разі, якщо заявку на компонування було подано пізніше ніж через два роки від дати його першого використання, воно вже не може бути визнаним як оригінальне.

Окрім перегляду вимог до заявки на реєстрацію Законом удосконалюється порядок проведення експертизи заявок. Відтепер подача додаткових матеріалів до заяви теж проходитиме за європейською процедурою. Такі матеріали вимагаються у випадку, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Більше того, цим Законом було уточнено перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу. Так, тепер не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання зареєстрованого компонування шляхом його відтворення з метою аналізу, оцінки або вивчення концепцій процесів, систем чи прийомів, втілених у топографію, або самої топографії. Проте виключні права заявника включають в себе можливість дозволяти чи забороняти комерційне використання чи імпорт із цією метою топографії або напівпровідникового продукту, виробленого шляхом використання топографії.

Ще одне нововведення, що буде запроваджене Законом, стосується розрахунку строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу. Як і раніше, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу спливає через десять років, які починають рахувати починаючи від дати подання заявки на компонування. Проте за новими правилами ці десять років можуть починати відраховувати й від закінчення календарного року, в якому топографія була вперше використана на комерційній основі будь-де у світі, в залежності від того, яка дата раніше.

Таким чином, ухвалення Закону виводить захист прав інтелектуальної власності у сфері компонування напівпровідникових виробів на принципово новий рівень. Зважаючи на потенціал українців у технічних галузях, такі зміни у законодавстві є конче необхідними.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​