Ефективна система стандартизації - якісна та безпечна продукція

Відповідно до Плану виконання Угоди про асоціацію КМУ ініціював законопроект, метою якого є зменшення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» № 7123 подано до Верховної Ради 19 вересня 2017 року. Станом на кінець жовтня 2018 року розгляд законопроекту відкладено.

Європейська інтеграція України своїм першим кроком має створення зони вільної торгівлі, яка окрім усунення тарифних бар’єрів, перш за все мит, потребує гармонізації технічних вимог до товарів.

Саме тому в Дорожній карті законодавчого забезпечення виконання Угоди на 2018 – 2019 рр. передбачено норми удосконалення регламентів, покращення спроможності в питаннях метрології, стандартизації, ринкового нагляду, сертифікації та акредитації.

На відміну від України, у країнах-членах ЄС стандартизацією займаються  приватні структури, причому ринок з надання послуг із сертифікації продукції у відповідності з міжнародними стандартами є конкурентним.

У розробленні стандартів, які загалом мають добровільний характер, беруть участь всі зацікавлені сторони, а держава визначає обов’язковими лише засадничі параметри безпечності.

Організації зі стандартизації CEN (Європейський Комітет зі Стандартизації) та CENELEС (Європейський Комітет з Електротехнічної Стандартизації) виробляють стандарти, спрямовані на досягнення цих вимог.

Європейський виробник має право працювати за своїми стандартами, та відповідає за безпечність своєї продукції.

В Україні стандартизація є справою державних органів. Технічні умови та стандарти майже не оновлюються з часу розпаду СРСР. Як наслідок, маємо справу не лише з зарегулюваністю, яка не відповідає потребам національної економіки, але й практичне невизнання та недовіру до українських товарів на європейському та міжнародних ринках. 

Виходячи із логіки інтеграції та положень Угоди про асоціацію, приведення продукції українських виробників у відповідність до вимог європейських директив, у рамках яких прийнято відповідні технічні регламенти, має обов’язковий характер. Цей процес також включає підписання Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність продукції (АСАА), що забезпечить нашим виробникам визнання продукції в усьому світі і позбавить від витрат на сертифікацію за кордоном.

Добровільне застосування стандартів також відповідає вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі. 

Україна вже зробила перші кроки на шляху до реформування системи технічного регулювання. 3 січня 2015 р. набув чинності Закон України «Про стандартизацію», відповідно до якого створюється Національний орган стандартизації. Також передбачено введення двох рівнів стандартизації - національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації та стандарти та технічні умови, запроваджені підприємствами.

Даним проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» передбачено внесенні поправки до 127 законодавчих актів (8 кодексів та 119 законів).

Із низки документів вилучаються норми щодо обов’язковості додержання екологічних та інших стандартів та встановлюється добровільність застосування відповідних стандартів або взагалі вилучаються будь-які посилання на «стандарти» із заміною цього терміну на «норми» та «вимоги».

Окрім цього, пропонується відмінити обов’язковість 1) погодження проектів національних стандартів з державними органами; 2) нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів і технічних умов підприємств, установ та організацій; та  3) нагляду за дотриманням стандартів.  

Прийняття Верховною Радою України законопроекту наблизить національну системи стандартизації до міжнародних та європейських норм та правил – а отже,  вітчизняна продукція визнаватиметься якісною та безпечною в усьому світі та не потребуватиме сертифікації для експорту за кордон.

Публікацію спеціально для Євроінтеграційного порталу підготовлено експертами Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, проекту Association4U та кафедри Жан Моне НаУКМА  - д.пол.н. Гнатюк М.М. (Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф78/40495).​