Культура

Основний зміст і зобовʼязання України

Главою 17 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію передбачена співпраця України з ЄС у сфері культури.

Співпраця між Сторонами Угоди у галузі культури охоплює такі сфери та завдання:

 • сприяння розширенню та покращенню культурних обмінів, мобільності об’єктів мистецтва та митців;
 • заохочення міжкультурного діалогу громадянського суспільства України та ЄС;
 • співпраця у рамках міжнародних форумів/організацій, таких як ЮНЕСКО та Рада Європи. Розвиток культурного розмаїття, збереження й оцінка культурної, історичної спадщини;
 • розвиток культурної індустрії в Україні та ЄС (впровадження положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року).

Відповідальні органи в Україні

Міністерство культури України.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Підписано Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про участь України в програмі ЄС "Креативна Європа". Україна ратифікувала Угоду 3 лютого 2016 року.

 • Україна приєдналась до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ICCROM). Участь у цій організації  дасть можливість  навчати українських фахівців у сфері новітніх реставраційних технологій. Центральною інституцією ІККРОМ в Україні визначено Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
 • Уряд схвалив Довгострокову стратегію розвитку української культури (Розпорядження від 1 лютого 2016 р. №119). Реалізація Стратегії сприятиме творчій активності громадян та зміцненню громадянського суспільства в Україні.
 • Ухвалено Закон України "Про Український культурний фонд" для розвитку культурних і креативних індустрій в Україні. Заснування Фонду надасть рівний доступ до ресурсів бюджетних секторів, подолає системний розрив між ними, позбавить Мінкультури функцій розподілу коштів між учасниками культурного простору.

Зобов’язання за Угодою у сфері розвитку культурного розмаїття:

Триває робота над змінами до:

 • Кримінального кодексу України з метою посилення відповідальності за злочини в сфері охорони культурної спадщини та виконання відповідних зобов’язань України за міжнародними договорами;
 • Закону України "Про музеї та музейну справу". Передбачається оптимізація функцій державного управління та децентралізація у сфері музейної справи;

Спільні проекти з ЄС

 • За підтримки програми Східного партнерства "Культура і креативність" у рамках проекту СDIS (Індикатори ЮНЕСКО впливу культури на розвиток) здійснено дослідження взаємозв’язку між культурою та загальним розвитком. Результати проекту будуть використані для визначення ролі культури при розробці стратегій розвитку.
 • У 2017 р. завершено спільний проект ЄС і Ради Європи "Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами" (проект COMUS). У результаті три українських міста - Луцьк, Жовква та Прилуки – презентували  портфоліо з ключовими планами стратегічного розвитку міст, техніко-економічні оцінки проектних ідей та  аналітичні дослідження. Мета проекту COMUS - сприяти центральним і місцевим органам влади у напрямку стратегічного оновлення шляхом пристосування об’єктів культурної спадщини до сучасних потреб, забезпечити сталий соціально-економічний розвиток малих і середніх історичних міст.
 • У 2016 р. реалізовано проект "Побачити Україну: Docudays UA мандрує світом". Основна мета проекту – просування національного культурного продукту в ЄС. У результаті українське документальне кіно побачили у п’яти країнах Європи (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Греція).
 • Започатковано приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути, для популяризації національної культурної спадщини в Україні та Європі шляхом приєднання до існуючих та ініціювання нових культурних маршрутів (Проект Закону схвалено Урядом 05.09.2018 р.);
 • Розпочалося приєднання до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES") (Проект Закону прийнятий Урядом 07.11.2018);