Конкуренція та державна допомога

Основний зміст та зобовʼязання України

За Главою 10 Угоди Україна взяла на себе зобов’язання наблизити своє законодавство про конкуренцію та практику застосування до права ЄС.

Органи асоціації

Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку.

Відповідальні органи в Україні

Антимонопольний комітет

Очікуванні результати

Наближення українського законодавства про конкуренцію та практику застосування до права ЄС.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У липні 2014 року ухвалив Закон України №1555-VII "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Зокрема Урядом затверджена низка організаційно-розпорядчих актів:

Розпорядження від 28 грудня 2015 р. №43-рп "Деякі питання реалізації Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання";

Розпорядження від 4 березня 2016 р. №2-рп "Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги";

Розпорядження від 12 квітня 2016 р. №8-рп "Про затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання".

У 2016 році забезпечувалась підготовка операційних потужностей та накопичувалися дані для вчасного та належного початку функціонування реєстру державної допомоги, як це передбачено вказаним Законом.