Верховна Рада ухвалила два євроінтеграційні законопроекти щодо інтелектуальної власності

21 липня Верховна Рада України ухвалила два євроінтеграційні законопроєкти щодо інтелектуальної власності, які необхідні для виконання Україною зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Вони мають забезпечити прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищити якість охоронних документів, а також забезпечити впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності. Це створюватиме передумови для активізації винахідницької діяльності та покращення інвестиційного клімату в України.
 

 

Відтак, Парламент проголосував за проєкт Закону №2258 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом». 

У  пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що прогалини правового регулювання охорони прав на промислові зразки створили умови для поширення в Україні «патентного тролінгу». 

«Патентний тролінг» – діяльність суб’єктів господарювання, які реєструють промислові зразки на відомі загалу форми виробів, а потім вимагають сплати «роялті» за використання цих об’єктів у комерційних цілях. Відсутність дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» призводить до зниження інвестиційної привабливості України.

Що пропонує законопроект: 

  • щодо торговельних марок – подання заявки в електронній формі; уточнено підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки; посилено санкції за порушення прав на торговельні марки тощо. 
  • щодо промислових зразків – додатковий критерій охороноздатності (індивідуальний характер); правова охорона незареєстрованих промислових зразків; подання заявки в електронній формі тощо.

Також народні депутати ухвалили проєкт Закону №2259 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)». 

Проєкт Закону пропонує:

  • передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).
  • розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі); 
  • уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; 
  • надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід; 
  • передбачити можливість подання заявок в електронній формі; 
  • розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;